Waarderingen

Introductie

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de [zorgverlener (Praktijk 1991)]. De vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de [fysiotherapie] te meten zoals deze door patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van patiënten. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt minder dan 5 minuten.

Wat wordt er met deze informatie gedaan
Alle informatie die u verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Uw [Praktijk 1991] en uw zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in uw persoonlijke antwoorden.
Het is voor uw [zorgverlener] en de praktijk belangrijk te weten hoe patiënten de zorg hebben ervaren. Met de resultaten kan de [Praktijk 1991] de kwaliteit van zorg verbeteren.

Vrijwillige deelname
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Het wel of niet meedoen heeft geen gevolg voor de zorg die u krijgt.

Instructies voor het invullen van deze vragenlijst
De vragenlijst is persoonsgebonden: het is belangrijk dat de vragen worden ingevuld door de persoon die fysiotherapie behandeling heeft gehad.

Hebt u moeite met het invullen van de vragenlijst en hebt u hierbij hulp nodig, dan kunt u dat natuurlijk vragen aan familie of een naaste.
Wilt u alstublieft géén vragen overslaan. Kies het antwoord dat het beste bij u past.
Soms is een vraag niet op u van toepassing of misschien weet u soms een antwoord niet. Beantwoord deze vraag dan met ‘n.v.t.’.

Hartelijk dank voor uw medewerking!