Praktijk 1991 heeft met de volgende zorgverzekeringen een overeenkomst:

  • ACHMEA
  • VGZ
  • CZ
  • MENZIS
  • DSW
  • ZORG EN ZEKERHEID
  • ONVZ
  • ENO
  • EUCARE

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Vanaf 1 januari 2020 kunnen wij bij zorgverzekeraars waar we een overeenkomst mee hebben de kosten van uw behandeling rechtstreeks declareren. Dit houdt in dat u geen nota van ons ontvangt. Slechts wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekering waar wij geen overeenkomst mee hebben moet u de behandeling zelf betalen, dan ontvangt u een nota van ons die u zelf kunt indienen bij u zorgverzekering. In dat geval hanteren wij de onderstaande prijzen: